• neiyetu

Нэг жижиг бүх нийтийн холбогч

  • Small Universal Coupling

    Жижиг бүх нийтийн холболт

    Холболт Хөтлөгч босоо ам болон хөтлөгч босоо амыг хооронд нь эргүүлэх, хөдөлгөөн, эргүүлэх хүчийг өөр өөр механизмаар нягт холбоход ашигладаг механик хэсэг. Заримдаа босоо амыг бусад хэсгүүдтэй (араа, дамар гэх мэт) холбоход ашигладаг. Ихэвчлэн хоёр голын төгсгөлд бэхлэгдсэн түлхүүр эсвэл нягт тохирох гэх мэт хоёр хагасаас бүрддэг бөгөөд дараа нь хоёр хагасыг холбох ямар нэгэн аргаар. Холболт нь буруу үйлдвэрлэл, суурилуулалт, хэв гажилт эсвэл ажлын явцад дулааны тэлэлт зэргээс шалтгаалан хоёр босоо амны хоорондох зөрүүг (тэнхлэгийн тэнхлэг, радиаль офсет, өнцгийн офсет эсвэл иж бүрэн офсет) хоёуланг нь нөхөж болно; Түүнчлэн цочролыг бууруулах, чичиргээ шингээх.